के सरकारले लिएको ऋण नागरिकको भागमा पर्छ?

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई

काठमाडौं, चैत १५