रूकुम-पूर्वमा फलाम उत्खनन गर्न टेन्डर खुलाइँदै, २० करोड टनको सम्भावना

फलामको मात्रा ४५ प्रतिशतमाथि
भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई

काठमाडौं, वैशाख ६