सम्पर्क नगरी जाँदा अलपत्र परिने खप्तड यात्रा (तस्बिरहरू)